Steen Andersen

Steen M. Andersen

Formand for bestyrelsen

Steen M. Andersen, omfattende rådgivning om bæredygtighed og strategi til virksomheder og organisationer. Tidligere mangeårig generalsekretær for UNICEF Danmark. Formand/næstformand, bestyrelsesmedlem i 6 bestyrelser  

 IBUA kan spille en central rolle i at skabe sammenhæng mellem forskellige aktørers indsats, i at bringe teori og strategi til praksis i dagligdagen og i at motivere og kommunikere, så arbejdet løbende vil være højt på agendaen. 

Hvad bringer jeg med ind i IBUA 

Bidrager med topledelseserfaring, god indsigt i bæredygtighed både her i landet og globalt, perspektiver fra bestyrelsesniveau, CSR, udarbejdelse af strategier, samarbejde med SMV’er, interessevaretagelse m.m. Derudover et stort og relevant netværk samt stor erfaring med foredragsvirksomhed. 

Henrik Hahn-Nissen

Henrik Hahn-Nissen

Næstformand for bestyrelsen

Særlig rådgiver og direktør i Influenter A/S, hvor han rådgiver virksomheder inden for de fleste brancher, og han har sin daglige gang på Christiansborg.  

IBUA kan med sin måde at forstå og arbejde med bæredygtig på, træde ind på alle niveauer. Både via eksisterende netværk og stærke partnerskaber. Og så er det absolut vigtigst at forandre adfærd både rammemæssigt, politisk, økonomisk, kommercielt og individuelt. Og det kræver at der tænkes i nye modeller. Det kan IBUA.  

Hvad bringer jeg med ind i IBUA 

Et kæmpe netværk af politiske kontakter og en kommerciel indstilling, der er gennemsyret af solid forretningsforståelse, der kan bidrage til at IBUA får et stabilt fundament til at løse både en samfundsmæssig opgave og til gavn for medlemmerne. Hertil kommer et mangeårigt arbejde med bæredygtighed i det politiske spændingsfelt, blandt andet som rådgiver for Nobel familien og deres bæredygtighedspris. 

Kim Herrild

Kim Hjerrild

Bestyrelsesmedlem og kasserer samt medlem af direktionen

Cand. Mag. og HD. Virksomhedsrådgiver med mange års erfaring med cirkulær økonomi, grøn forretningsudvikling, (lokal)politik og ledelse 

IBUA’s tilgang til grøn omstilling og bæredygtighed er baseret på en helhedstænkning, hvor samarbejde mellem erhvervsliv, myndigheder og uddannelser er et fast udgangspunkt. Vi er midt i en stor samfundsforandring, som kræver, at vi mobiliserer alle centrale aktører og inddrager forskellige perspektiver samtidig – også på tværs af generationer. 

Hvad bringer jeg med ind i IBUA 

Bred og dyb viden om ESG og cirkulær økonomi, både teoretisk og fra praktisk rådgivning. Jeg kan bringe en omfattende værktøjskasse i spil indenfor cirkulær og grøn forretningsudvikling, optimering af forretningsprocesser, digitalisering, ledelse af (EU-)projekter og økonomistyring. Udvikling af uddannelsesforløb og kommunikation har jeg også betydelig erfaring med. Mit personlige netværk spænder vidt – fra virksomheder og erhvervsorganisationer over uddannelse og folkeoplysning til det politiske Danmark. Nysgerrighed, en bred horisont og lyst og evne til at få mennesker med forskellig baggrund til finde løsninger og vokse sammen er andre kompetencer, jeg bringer med mig. 

Lone Jakobsgaard

Lone Jakobsgaard

Bestyrelsesmedlem og medlem af direktionen

Cand. Phil i Nordisk Sprog, Litteratur samt Medievidenskab, mangeårig leder og selvstændig med fokus på kommunikation, forandringer og projektudvikling. 

IBUA vil opnå resultater gennem ændring af adfærd, uddannelse, motiverende projekter og faktabaseret tilgang. Der skabes kun resultater hvis det enkelte individ, virksomheder og organisationer samt kommuner og stater handler. Den helhed vil IBUA være den helt rigtige organisation til at kunne rumme og bidrage til at skabe rammerne for. 

Hvad bringer jeg med ind i IBUA 

Mit mind-set og erfaring med at det er muligt at gennemføre selv svære forandringer, hvis man virkelig vil det. En erfaring, der er hentet fra såvel en global og national samt lokal arena, hvor det at arbejde, motivere og flytte samt kommunikere med mennesker i forandring, har været gennemgående. Jeg har siden slutningen 00’erne arbejde med Corporate Social Responsiblity, og brænder for at gøre en reel forskel, gennem adfærdsændringer. Dertil kommer en vedholdende nysgerrighed på at identificere løsninger, baseret på fakta som kan skabe nødvendige forandring, der skal til for at lykkes med en bæredygtig og klimavenlig dagsorden.  

Julie Maria Østergaard

Julie Maria Wieland Østergaard

Medlem af bestyrelsen

Cand. Mag. Virksomhedsrådgiver inden for bæredygtig forretningsudvikling, strategi og kommunikation om bæredygtighed. Tidligere fokus på forandringsledelse, relationsskabelse og formidling. 

IBUA’s projekt med at tilgå grøn omstilling gennem mennesker – både i kraft af deres roller som private og professionelle er, set fra min erfaring, netop det, der skal til, for at vi sammen kan løse de massive udfordringer, vi står over for.  

Hvad bringer jeg med ind i IBUA 

Et stort ønske om og evnerne til at flytte folk – til at vi sammen får åbnet øjnene for, at vi KAN være den forandring mod en bæredygtig fremtid, vi gerne vil se. Kulturforandringer, strategi og formidling er nogle af de spidskompetencer, jeg glæder mig til at bringe i spil, sammen med min viden om projektledelse, idegenerering og igangsætning af de mikrohandlinger, der tilsammen kan løfte opgaven med grøn omstilling – både på arbejdet og i hjemmet.

Grethe Pihl Jensen

Grethe Pihl Jensen

Medlem af bestyrelsen

Cand. Mag. Virksomhedsrådgiver inden for bæredygtig forretningsudvikling, strategi og kommunikation om bæredygtighed. Tidligere fokus på oplevelsesøkonomi, markedsføring og undervisning. 

Måden, IBUA italesætter grøn omstilling på – hvor det personlige aspekt og de mange bække små er en katalysator for at sætte store samfundsmæssige forandringer i gang, rammer lige ned i den måde, jeg arbejder og selv agerer på. Det dobbelte perspektiv er vigtigt, fordi det giver os alle en vigtig rolle i vores fælles fremtid.  

Hvad bringer jeg med ind i IBUA 

Et stort fokus på og erfaring med at omsætte svært tilgængeligt stof, overordnede strategier og nedbryde modstand til at få vigtige budskaber igennem, så modtageren kan omsætte det til noget nært, relevant og overskueligt. Jeg glæder mig til at bringe mine kompetencer inden for bæredygtig forretningsudvikling og strategi, kommunikation om bæredygtighed og undervisning samt et stort og fagligt meget bredt netværk i spil også i regi af IBUA.

Stine goldbach

Stinna Goldbach

Medlem af bestyrelsen

Commercial Program Manager og Sustainability Champion ved HP inc. Samt medlem af IT Brancheforeningens Policy Board for Grøn Omstilling. Bestyrelsesuddannelse fra CBS Executive.

IBUA’s vision og mission er helt i tråd med min personlige, hvor jeg tror på, at vi alle kan gøre en forskel for den grønne omstilling både sammen og hver for sig. Det er lige nøjagtig dét IBUA gør håndgribeligt og nærværende igennem flere kanaler og tilgange, så det bliver konkret for både individer og institutioner.

Hvad bringer jeg med ind i IBUA

En stor passion for at spille os alle gode i flok, for vores fælles bedste. Jeg vil gerne bidrage til den vigtige agenda bl.a. ved at dele og implementere den viden jeg har omkring den grønne omstilling, adfærdspsykologi og procesoptimering. Samt generelt bringe den brede professionelle værktøjskasse jeg har opbygget igennem års erfaring fra globale virksomheder, der har haft bæredygtighed øverst på deres dagsorden i alle aspekter, i spil på en alternativ måde.