IBUA

- fra politik og strategi til grøn adfærd

Institut for bæredygtig udvikling og adfærd

Man hører ofte, ”jamen vi er et lille land, så betyder det noget?” eller ” Jamen nytter det noget som helst?” – svaret er JA DET NYTTER. Der er masser af gode eksempler at trække på, hvor virksomheder og lokalsamfund skaber bedre og mere bæredygtige løsninger – SAMMEN.

Faktisk er Danmarks historie fuld af gode eksempler på, hvad vi kan, når vi for alvor går sammen om at løse store, uafviselige opgaver. Og hvis ikke vi selv i lille rige Danmark viser vejen, hvordan skal vi så tro på, at de også vil handle grønt og bæredygtigt i resten af verden?

IBUA – Institut for Bæredygtig Udvikling og Adfærd arbejder ud fra et dobbelt perspektiv: Vi uddanner og hjælper mennesker både i deres professionelle roller som fx medarbejdere eller ledere OG som borgere i et samfund under forandringer, som kommer til at påvirke os alle.

Vi tror på, at ALLE kan bidrage. Hvis alle begynder at tage bare små skridt i den rigtige retning vil påvirkningen i sidste ende være MASSIV. Alt nytter. IBUA vil uddanne, være tovholder og hjælpe til eksekvering, så konkret bæredygtige adfærd kommer til at gøre en forskel, det vil blive en indstilling, en del af forretningen og en del af den fælles fortælling.

Gennem relevant, nyttig og nærværende undervisning i form af inspirationsworkshops og skræddersyede undervisningsforløb samt gennemførelse af konkrete projekter, vil IBUA sikre grøn udvikling og adfærd.

Vi vil hjælpe til implementering af relevante klimamål, FN17 og hvor det er relevant cirkulær forretningsmodeller og cirkulære partnerskaber. Vi insisterer på at handling skaber forvandling.

IBUA ønsker helt overordnet at ende med at etablere en model for udvikling af lokal bæredygtig adfærd, hvor både erhvervsliv, myndigheder og borgere indgår som aktive deltagere.

(Men vi starter i mindre skala, – via pilotprojekter, indsamling af erfaring og de gode eksemplers magt, gennem handling)

Flytte adfærd

IBUA vil flytte menneskers adfærd, så de gennem uddannelse øger deres bevidsthed om faktuelle bæredygtige og klimavenlige handlinger, produkter og materialer SAMT at de stadig i stigende grad vælger bæredygtig og klimavenlig adfærd, både privat og på deres arbejde.

Uddannelsesforløb

IBUA vil tilbyde stat, kommuner, virksomheder og uddannelsesinstitutioner skræddersyede uddannelsesforløb, der samtidig sikrer forankring af de konkrete projekter fra teori ned til det enkelte individs handlinger, så man baseret på fakta præcist ved, hvordan man bidrager til øget bæredygtigt forbrug og klimavenlig adfærd.

Klimavenligt samfund

IBUA vil tilbyde borgere og brugere viden, konkrete forslag til handlinger og gør det selv projektmuligheder, der kan støtte faktabaserede adfærdsændringer, så man i dagligdagens handlinger ved, hvor meget man som individ kan påvirke til et bæredygtigt og klimavenligt samfund.

Partnere