Forbrugerne vil gerne den grønne omstilling og den cirkulære økonomi

Den norske vidensinstitution DNV har for nylig gennemført en undersøgelse af forbrugernes viden om cirkulær økonomi og af hvilke aspekter af cirkulær økonomi, som betyder noget for forbrugernes indkøbsadfærd. Undersøgelsens konklusioner er ganske klare: Der er stigende opmærksomhed hos forbrugerne på produkters og virksomheders effekter på klimaet, miljøet og sociale forhold. Samtidig har et flertal – næsten 2/3 – efterhånden fået kendskab til cirkulær økonomi og cirkulære løsningers betydning for sikring af en bæredygtig fremtid. Allerede nu foretrækker halvdelen af forbrugerne at købe produkter, som indeholder genanvendt / recyclet materiale, og hele 62,9 % foretrækker enten at købe mindre eller at købe brugt. Blandt de unge er interessen for at købe brugt og at leje i stedet for at eje markant større end for resten af befolkningen.

De fleste har deres viden om den cirkulære økonomi og dens forskellige former fra medierne og fra private samtaler og indtil videre kun i begrænset omfang direkte fra erhvervslivet. Det betyder, at virksomheder har et uudnyttet potentiale i at udvikle cirkulære forretningsmodeller og i øvrigt være transparente og kunne dokumentere deres grønne produkters reducerede klimaaftryk mm.

Læs hovedbudskaber og selve undersøgelsen her:    

https://www.dnv.com/news/consumer-knowledge-essential-to-fuel-the-circular-economy-216425